Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Przygotowanie szopki


W grudniu mieszkańcy Bursy Szkolnej wzięli udział w tworzeniu szopki bożonarodzeniowej, która w tym roku miała wymiar symboliczny. Zamiarem pomysłodawców było zmotywowanie przeciętnego przechodnia do chwili kontemplacji nad życiem własnym oraz swoich najbliższych. Silna jest bowiem ta rodzina, która jest otwarta na słowo Boże i zaprasza nowo narodzonego Chrystusa do swego domu.