Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

REKRUTACJA do projektu Otwarta FURTKA

ozpoczyna się kolejny etap rekrutacji do projektu "Otwarta FURTKA"
 
 

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria formalne:
 

  • Osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością przebywające na obszarze powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, rypińskiego i wąbrzeskiego
  • Osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy
  • Osoby w wieku 18-64 lat
  • Osoby, które wypełnią deklarację uczestnictwa w projekcie
  • Osoby, które odbędą rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem w jednym z terminów podanych poniżej.

TERMINY SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH

PSYCHOLOG: 07.01.2013 (16:00-20:00); 08.01.2013 (14:00-20:00); 11.01.2013 (12:00-16:00)

DORADCA ZAWODOWY: 07.01.2013 (16:30-21:30); 09.01.2013 (16:30-21:30); 11.01.2013 (16:30-20:30)

 

Osoby zakwalifikowane do projektu podpisują umowę uczestnictwa, obejmującą obowiązki i prawa uczestnika projektu.

Informacje o rekrutacji są dostępne w siedzibie Brodnickiego Centrum Caritas, u koordynatora projektu (Michał Pezler, tel. 56 49 50 281, tel. kom. 0 668 842 064), a także na stronie internetowej Brodnickiego Centrum Caritas.

Rekrutacja prowadzona jest z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równych szans kobiet i mężczyzn (w rozumieniu polityki horyzontalnej Unii Europejskiej, realizowanej w ramach wdrażania funduszy strukturalnych).


 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego