Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Rozpoczynamy 4 tydzień prac ziemnych

Rozpoczynamy 4 tydzień prac w ziemnych. Ze względu na wysoki stan wód gruntowych, jest trudno, ale wykonawcy radzą sobie i z tymi problemami. Widać już pierwsze ławy fundamentowe, dzięki czemu widać już jak długa będzie nowa częśc budynku.