Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

SEKCJA KULINARNA

 

 

 

We wrześniu wychowankowie Bursy Szkolnej należący do sekcji kulinarnej mogli zaprezentować swoje umiejętności, przygotowując słodki poczęstunek na spotkanie integracyjne mieszkańców,  spotkanie z kombatantami II wojny światowej oraz Dzień Chłopca.