Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Spotkanie Koordynatorów Szkolnych Kół Caritas

            We wtorek 10 października odbyło się pierwsze spotkanie Koordynatorów Szkolnych Kół Caritas. Spotkanie robocze organizowane wspólnie przez Caritas okręgu Brodnickiego i Działdowskiego miało na celu zkoordynowanie działań wszystkich kół działajacych przy szkołach w Rejonie Brodnickim. Krótkie obrady koordynatorów rozpoczęła Eucharystia, którą koncelebrowali ks. Bartosz Adamski i ks. Grzegorz Bohdan.  Opiekuni Szkolnych Kół przekazali informacje dotyczące problemów z jakimi się spotykają. Na forum poruszano tematy akcji i działań, którymi żyją koła oraz tym jak działać wspólnie dla dobra lokalnych obszarów działań każdego Szkolnego Koła Caritas. Ustalono również, że kolejne spotkania odbywać się będą rotacyjnie w Brodnicy i Działdowie.