Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Spotkanie z Ośrodkami Pomocy Społecznej

Dnia 20 września br. w Brodnickim Centrum Caritas odbyło się spotkanie z kierownikami oraz przedstawicielami Gminnych  Ośrodków Pomocy Społecznej. Spotkanie dotyczyło realizacji programu żywnościowego FEAD 2016 w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2016". Podczas spotkania były omawiane takie zagadnienia jak:

 

- zasady kwalifikowania do programu (wypełnianie dokumentów)

- sposób wydawania żywności

- udział beneficjentów w działaniach towarzyszących.

 

Wstępnie ustalono liczbę osób, które będą uczestniczyć w programie:

 

GOPS Górzno-90 osób

GOPS  Zbiczno- 250 osób

GOPS Bobrowo-254 osób

GOPS Brzozie-180 osób

GOPS Bartniczka-230 osób

GOPS Brodnica -352 osób

MOPS Brodnica - 1300 osób

GOPS Golub-Dobrzyń – 200 osób

 

GOPS Golub-Dobrzyń jako jedyny będzie sam odbierał towar z Brodnickiego Centrum

 

W ten sposób w naszym regionie w programie FEAD 2016 będzie brało udział ok. 2800 osób.