Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Spotkanie z terapeutą.

W Bursie Szkolnej odbyła się pogadanka z terapeutą. Pani Edyta opowiadała o zagrożeniach związanych z uzależnieniami. Zajęcia okazały się interesujące i pouczające dla wychowanków.