Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Święta Zmartwychwstania Pańskiego w Brodnickim Centrum Caritas.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego w swoim Domu, Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością przeżywali nasi podopieczni.Świąteczne śniadanie rozpoczęło się o godz. 9:00, poświęceniem pokarmów, modlitwą, życzeniami i słowami podziękowań wobec podopiecznych. Centralnym wydarzeniem Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego była świąteczna Eucharystia, którą odprawił w kaplicy naszego Centrum ks. Grzegorz Bohdan, dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas. Wszystkim naszym współpracownikom,ludziom miłosiernego serca, dzięki którym istnieje Brodnickie Centrum Caritas życzymy Błogosławieństw Zmartwychwstałego Pana.