Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Świetlice naprawdę rozwijają

W ramach projektu ,,Warto się uczyć” dofinansowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podopieczni naszych świetlic kształtowali  postawy ekologiczne.

Dzięki wizycie studyjnej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Brodnicy pt. „Segreguję śmieci i oszczędzam wodę” dzieci dowiedziały się między innymi jak ważne jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Wizyta studyjna w Brodnickim Parku Krajobrazowym pt. ,, Jak chronię przyrodę'' dodatkowo uwrażliwiła naszych podopiecznych na kwestię ochrony środowiska.