Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Święto pieczonego ziemniaka - wielkie spotkanie osób niepełnosprawnych

Ponad 150 osób niepełnosprawnych z powiatu Brodnickiego spotkało się wczoraj na „święcie pieczonego ziemniaka”. To już kolejna edycja imprezy, która poprzez integrację zabawę i konkursy, nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym w aktywnym i radosnym spędzeniu wspólnego czasu, ale przede wszystkim pokazuje jak dużo jest niepełnosprawnych w naszym otoczeniu. Imprezy tego rodzaju to wspaniała okazja, by przełamywać stereotypy związane z niepełnosprawnością.

W spotkaniu wzięli udział  podopieczni: Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, Zakładu Aktywizacji Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych ,a także ich opiekunowie.

Wydarzenie nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób, na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi, a zostało dofinansowane ze środków Zarządu Powiatu w Brodnicy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.