Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI NA MARZEC 2018 r.

W ramach projektu operacyjnego POPŻ 2014-2020,  Podprogram 2017  terminy  wydawki w marcu 2018 r: 

21.03.2018 - GOPS ŚWIEDZIEBNIA,GOPS BRZOZIE; godz. 8.00-15.00

22.03.2018 - GOPS BOBROWO,GOPS ZBICZNO,GOPS OSIEK, GOPS GÓRZNO; godz. 8.00-15.00

23.03.2018 - MOPS BRODNICA - NAZWISKA OD A DO Z; godz. 8.00-15.00

26.03.2018 - GOPS BARTNICZKA, GOPS BRODNICA; godz. 8.00-15.00

 

UWAGA!!!

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

 21.03.2018 - GOPS ŚWIEDZIEBNIA OD GODZ 8.00

22.03.2018 - GOPS OSIEK I GOPS GÓRZNO OD GODZ 8.00

27.03.2018 - GOPS OSIEK I GOPS GÓRZNO OD GODZ 8.00