Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Uzyskaliśmy dofinansowanie - pomożemy bezdomnym

 

     Projekt unijny pt.: "Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym, poprzez rozbudowę BCC" zakłada m.in. dokończenie budowy Ośrodka Wsparcia Dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością i oddanie do użytku 16-stu mieszkań chronionych. Kwota pozyskana na jego realizacje, która planowana jest na okres od III kwartału 2010r. do III kwartału 2011r., to 1 625.281,83zł. Ksiądz Dyrektor Grzegorz Bohdan wyraził uznanie i podziękował Samorządowi Województwa za to, że jego działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie jest zaplanowane i konsekwentnie realizowane.  "Sa to trudne tematy społeczne, których nie można nie zauważać." - powiedział Pan Przewodniczący Ryszard Bober. 
      Obecnie Brodnickie Centrum Caritas przygotowuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowane Działanie 7.2.1, czyli "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i niepełnosprawnych", ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia. Z projektu skorzystają osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, oraz osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Dzięki różnorakim instrumentom takim, jak: staże, kursy, zajęcia z reintegracji zawodowej itp. osoby, które skorzystają z projektu będą miały szansę zdobycia m.in. kwalifikacji zawodowych, w celu rozpoczęcia pracy. W przypadkach, gdy będzie to konieczne, beneficjent projektu skorzysta z pomocy psychologa, pracownika socjalnego, co wpłynie na poprawę jego codziennego funkcjonowania w społeczeństwie.
      Trzecim tematem konferencji był wypoczynek letni dzieci z terenów powodziowych . BCC zorganizowało już dwa dwutygodniowe turnusy. Łącznie z trzecim, który planowany jest na dwa pierwsze tygodnie sierpnia, BCC przyjmie blisko 130 kolonistów. Podczas pierwszego turnusu w BCC przebywali mieszkańcy gminy Janowiec w Województwie Lubelskim, podczas drugiego gościliśmy mieszkańców gminy Słubice w Województwie Mazowieckim, zaś w trakcie trzeciego będą u nas przebywały dzieci i modzież z Solca nad Wisłą. Większą część kosztów kolonii pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest inicjatorem tego przedsięwzięcia. "Łącznie w całym Województwie Kujawsko-Pomorskim przebywa  1 200 dzieci z terenów powodziowych" - powiedział Pan Ryszard Bober. Pan Przewodniczący spotkał się z kolonistam, którym podarował upominki.
     Wśród darczyńców, którzy wspomogli kolonie jest m.in. Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont, Polski Komitet Pomocy Społecznej, PKO BP S.A., Fundacja Duval, Fundacja "Dr Clown", Fundacja "Pomóżmy Dzieciom". Była to pomoc rzeczowa, finansowa, oraz organizacja zajęć dla kolonistów. Pomocy udzielili również darczyńcy, z którymi Brodnickie Centrum Caritas stale współpracuje, oraz firmy i osoby prywatne z terenu powiatu brodnickiego i okolic, które wsparły kolonie darowiznami rzeczowymi, oraz finansowymi. W pomoc zaangażowały się również niektóre parafie z okręgu brodnickiego.

Upominki na pewno przydadzą się w szkole.