Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Wakacje to dobry czas żeby pomyśleć o… szkole.

Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy w Ochotniczych hufcach Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową, której misją jest wspieranie młodzieży na drodze jej społecznego, zawodowego i emocjonalnego rozwoju. OHP umożliwia młodzieży mającej problemy edukacyjne kontynuowanie nauki w połączeniu z wykonywaniem pracy, za którą otrzymuje się wynagrodzenie. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

Ofertę oraz więcej informacji można uzyskać w siedzibie Hufca Pracy: ul. Przykop 57/6 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163, pon.-pt. w godz. 7.45-18.00.

WIĘCEJ INFORMACJI O OFERCIE OHP BRODNICA