Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Wianki „Radosnej Jesieni” z Górzna

 

 

 

 

 

 

 Członkowie  Parafialnego  Klubu Seniora  „Radosna  Jesień”  im. Świętego  Jana Pawła II,   działający  przy parafii  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  w  Górznie, na  zakończenie  „Oktawy  Bożego Ciała”,   zbierali  zioła  i  kwiaty  z  których  zrobili  wianki.  Wianki te przyniesiono do kościoła  celem  poświęcenia, a następnie obdarowano nimi wiernych.

 Wianki poświęcone w czasie oktawy Bożego Ciała, są symbolem ludzkiej pracy, a także darów od Boga, które służą ludziom i wszelkim istotom na ziemi. Dawniej wianki zostawiano w kościele na osiem dni, a do domu zabierano je dopiero ostatniego dnia oktawy. Wianki przewiązane czerwoną tasiemką, wieszano obok drzwi wejściowych, w sieni lub w izbie nad świętym obrazem. Według wierzeń chroniły domostwo przed nieszczęściami, pożarem, uderzeniem pioruna i złymi mocami. Poświęconego ziela nie można było wyrzucić. Należało je przechowywać przezcały rok, a po tym okresie spalić. Stary wianek zastępowano nowym. 

 Wianki nie tylko chroniły dom i jego mieszkańców przed nieszczęściem, ale także pomagały w powrocie do zdrowia. Z zasuszonych i skruszonych ziół robiono napary, które miały właściwości lecznicze. Niekiedy wianki wieszano również w stajni, aby chroniły zwierzęta przez chorobą. Wierzono także, że zapobiegają szkodnikom, które niszczą uprawy.