Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

     
 
Sprzedaż świec odbywa się w parafiach. Cena dużej świecy   to 12 zł, a małej 5 zł.
W ubiegłym roku sprzedaliśmy 7781 świec, o łącznej wartości 37 393 zł. Środki ze sprzedaży świec zostały przeznaczone na dokończenie Ośrodka Wsparcia dla  Osób  Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością.