Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Wiosenne spotkanie Koordynatorów Parafialnych Zespołów Caritas

Celem pierwszego tegorocznego spotkania było podsumowanie działalności charytatywnej prowadzonej przez Brodnickie Centrum Caritas w minionym roku, ale również zapoznanie się z akcjami przeprowadzonymi w parafiach Rejonu. Koordynatorzy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, rozpoczęli zjazd Eucharystią sprawowaną przez dyrektora BCC ks. Grzegorza Bohdana w intencji Parafialnych Zespołów Caritas i Parafii Rejonu. Po Mszy Świetej na spotkaniu roboczym analizowano skoordynowane działania parafii. Na spotkaniu omówiono aktualne sprawy oraz plany na bieżący rok. Spotkaniu, które odbyło się w Roku Świetego Brata Alberta,towarzyszyło wskazanie duszpasterskie Konferencji Episkopatu Polski: W kontekście tematu roku << Idźcie i głoście >> przykład tego świetego stanie się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, by w każdej polskiej parafii dobrze funkcjonował parafialny zespół Caritas. (Abp. St. Gądecki)