Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Wiosenne spotkanie koordynatorów Szkolnych Kół Caritas i Szkolnych Kół Caritas

W czwartek 22 marca 2018 roku, odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów Szkolnych Kół Caritas i Szkolnych Kół Wolontariatu. Spotkanie już tradycyjnie rozpoczęła Eucharystia sprawowana przez dyrektora Brodnickiego Centrum Caritas ks. Grzegorza Bohdana. W homilii wszyscy zgromadzeni usłyszęli zachętę do otwartości na wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w działaniach kół oraz przestroge przed wykluczaniem kogokolwiek. W spotkaniu udział wzięli opiekuni kół ze szkół w Nowym Mieście Lubawskim, Górznie, Golubiu-Dobrzyniu, Jajkowie, Małkach i Bobrowie. Uczestnicy dzielili sie informacjami o przeprowadzonych akcjach w szkołach w minionym czasię. Za udział wszystkim dziękujemy i zapraszamy na kolejne.