Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Współpraca - szansa dla osób wykluczonych

 

 

W dniu 15 października 2012 roku odbyło się w Brodnickim Centrum Caritas spotkanie z dr n. med. Lechem Grodzkim - Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Współuzależnień w Toruniu oraz panią ordynator Jolantą Sobczyk - Ordynatorem Oddziału Odwykowego Całodobowego z Oddziałem Detoksykacji WOTiW.
Nasi goście wyrazili uznanie dla działalności prowadzonej przez Brodnickie Centrum Caritas. Podczas spotkania została podjęta decyzja o ewentualnej współpracy w odniesieniu do Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością jak i Bursy.