Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Zaangażowanie w wolontariat wyróżnione

 

Brodnickie Centrum Caritas zostało jednym z laureatów konkursu „Wolontariat w akcji”. Zaangażowanie wolontariuszy oraz jakość współpracy z wolontariuszami Brodnickiego Centrum zostało docenione przez Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Komisja doceniła zwłaszcza wykorzystanie idei wolontariatu w ramach terapii i aktywizacji osób bezdomnych. Bezdomni angażując się jako wolontariusze pomagają nie tylko innym ale również sobie.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się 26 czerwca w Bydgoszczy podczas sesji plenarnej XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Podsumowanie Forum dostepne m.in. na stronie organizatora - Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych:

www.federacja-ngo.pl/xiii-forum-ngo-w-bydgoszczy-----jak-bylo,113,l1.html