Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Zaproszenie do złożenia oferty

 
 

Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka zaprasza Pana/Panią do złożenia oferty na świadczenie usług psychologicznych (zgodnie z załącznikiem) celem realizacji zadań w ramach Projektu „Szansa na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 07.01.2011. do godz. 14.00 w siedzibie Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy, ul. Gajdy 3 (sekretariat)

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Ilona Barańska – specjalista ds. organizacji pod numerem tel. (056) 49-502-81