Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie wymienionych poniżej kursów celem realizacji zadań w ramach Projektu „Pomysł na siebie, sposób na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 24.02.2012. do godz. 14.00 w siedzibie Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy, ul. Gajdy 3 (sekretariat)

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Pan Michał Pezler –pod numerem tel. (056) 49-502-81 lub adresem e-mail: caritas.brodnica14@wp.pl

 WAŻNE: ze względu na uczestników (uczaca się w Brodnicy młodzież), kursy muszą odbywać się na terenie Brodnicy. Wszystkie kursy muszą zakończyć sie do 30.06.2012 r.

1) ABC hotelarstwa - ok 30 h - 4 osoby

2) kurs kelnerski - ok 40 h - 4 osoby

3) etyka i etykieta w biznesie - ok 30 h - 6 osób

4) kurs wizażu i stylizacji - ok. 80 h  - 2 osoby

5) kurs z zakresu makijażu i fryzjerstwa - ok. 80 h - 2 osoby

6) kurs "Niepełnosprawni bliżej"- opieka nad osobami niepełnosprawnymi - ok. 160 h - 2 osoby

7) opiekun seniora - ok. 80 h - 2 osoby

8) kurs na magazyniera z obsługą wózków jezdniowych – 2 osoby