Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Zapytanie o cenę 03/RR/2016 - wyposażenie pokoju wyciszeń


Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Realizator projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”) działając z upoważnienia Caritas Diecezji Toruńskiej (Lider projektu) zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia pokoju wyciszeń, przeznaczonego dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania:

 

- tor świetlno-dźwiękowy (8-polowy)

- sala doświadczania świata (zestaw walizkowy)

Pełna treść zapytania