Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Zapytanie o cenę 04/RR/2016 - koszt usługi dla realizacji transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS)


Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Realizator projektu" Więcej miejsc, więcej rozwiązań") działając z upoważnienia Caritas Diecezji Toruńskiej (Lider projektu) zwraca się z prośba o wycenienie kosztu usługi dla realizacji transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z miejsca ich zamieszkania na zajęcia w ŚDS i do miejsca ich zamieszkania po zajęciach w ŚDS – grupa 10 osób, w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 w dni robocze.

 

Pełna treść zapytania: TUTAJ

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020