Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Zapytanie o cenę - świadczenia wsparcia poradnictwa seksuologicznego


Brodnica, 7 października 2016 r.

 

Zapytanie o cenę OR.271.1.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Partner projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”) wraz z Brodnickim Centrum Caritas (Realizator projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”) zaprasza do złożenia oferty w zakresie świadczenia wsparcia poradnictwa seksuologicznego dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Świadczenie poradnictwa seksuologicznego dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” w okresie od października 2016 do czerwca 2018. Zajęcia prowadzone w formule wsparcia indywidualnego oraz w formule wsparcia grupowego.


 

Pełna treść zapytania – link do pełnej treści