Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” - NADZÓR BUDOWLANY

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym dotyczącym Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy”. Szczegóły znajdują się w załącznikach:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Projekt

 

Ogłoszenie znaleźć można również w Bazie Konkurencyjności - LINK