Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Zawody wędkarskie... i inne formy wsparcia osób bezdomnych

Wsparcie osób bezdomnych to nie tylko dach nad głową, ale przede wszystkim pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Taką właśnie aktywizację swoich podopiecznych prowadzi Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością. Osoby przebywające w Ośrodku Wsparcia oprócz tego, że działają jako wolontariusze, spędzają również wspólnie czas. Ostatnio wzięli udział w pierwszych zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Brodnickie Centrum, a także zwiedzali najciekawsze zabytki Brodnicy.

 

Składamy serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, dzięki którym udało się przeprowadzić te działania:

Panu Romanowi Małkiewiczowi, który udostępnił nam bezpłatnie swoje łowisko, Muzeum w Brodnicy – za udostępnienie ekspozycji naszym Podopiecznym, a także pani Aleksandrze Kurek – przewodnik Muzeum za opiekę merytoryczną nad naszą grupą.