Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Żegnaj ZIMO- WITAJ Wiosno.

Aby pożegnać zimę jak co roku podopieczni bursy szkolnej przygotowali Marzannę. Podczas przygotowań śmiechu było co nie miara, ale udało się
i przemarszem wiosennym orszak ruszył na ognisko. Podczas ogniska nie zabrakło oczywiście pieczonych kiełbasek i opowieści o tradycjach wielkanocnych.