Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Życzenia na Czas Wielkanocny


 

 

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.