HISTORIA Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka
 
        Głównym inicjatorem powstania ośrodka Caritas w Brodnicy był Biskup Toruński  Andrzej Wojciech Suski, który 23 kwietnia 2002r. na mocy dekretu erygującego, powołał Brodnicki Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka . Urząd Miasta Brodnica przekazał na siedzibę nowowpowstałego Ośrodka, budynek, w którym w czerwcu tegoż roku rozpoczęły się prace adaptacyjne. Zakończyły się one w połowie września, kiedy to zaczęła funkcjonować Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka. Do końca 2002r. Brodnicki Ośrodek Caritas działał w wymiarze Bursy, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Świetlicy Środowiskowej „ARKA”, oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
        W 2003r. rozpoczęła się budowa nowego budynku, w którym powstała część administracyjna, kolejne pokoje przeznaczone na Bursę, Jadłodajnia, wraz z zapleczem kuchennym, oraz Kaplica. W tym też roku po raz pierwszy zorganizowana została wigilia dla osób najuboższych, która od tego czasu organizowana jest rokrocznie. Dzięki wybudowaniu Jadłodajni od 2004r. możliwe było rozpoczęcie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy, w wymiarze dożywiania najuboższych mieszkańców miasta. 8 grudnia 2004r., w zwiazku z nowelizacją statutu Caritas Diecezji Toruńskiej, uległa zmianie dotychczasowa nazwa Brodnickiego Ośrodka Caritas na Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jan Chrapka. Rok później Brodnickie Centrum Caritas objęło patronatem „Nazaret” Świetlicę dla Dzieci im. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nowym Mieście Lubawskim. W 2006r. w budynku bezpłatnie użyczonym przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Wspólnota” w Cielętach, z inicjatywy mieszkańców tej miejscowości, powstała Świetlica Środowiskowa „Źródło”. W tym samym roku, w ramach Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności rozpoczęła swoje funkcjonowanie Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego. Najmłodszą jednostką Brodnickiego Centrum Caritas jest Środowiskowy Dom Samopomocy, który powstał w roku 2008, w miejsce zlikwidowanego rok wcześniej Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Zadaniem zleconym przez Urząd Miasta Brodnica jest Noclegownia dla Osób Bezdomnych, która działa od 2004r. W grudniu 2009 r. Noclegownia zmieniła siedzibę i znalazła miejsce w ramach Ośrodka Wsparcia Dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością.
        Brodnickie Centrum Caritas od początku istnienia przyjęło system Św. Pawła odnoszący się do własnego utrzymania finansowego, dlatego oprócz korzystania dotacji wyniakjących z zadań zleconych, rozpoczęło działalność gospodarczą, by w ten sposób uzupełnić braki finansowe wynikające z licznych zadań statutowych. Od momentu powstania, Brodnickiemu Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przyświeca jeden cel: działać zawsze w duchu miłości chrześcijańskiej, która „obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne, czy religię; nie oczekuje też żadnej korzyści, czy wdzięczności” (Sobór Watykański II, DM 12).