Ostatnie dwa lata (okres pandemii) przyniosły sporo zmian w naszej pracy z osobami w kryzysie bezdomności. W 2021 roku zauważyliśmy kolejny spadek łącznej liczby osób w kryzysie bezdomności. W roku 2021 ze schroniska w Brodnicy skorzystało łącznie 115 osób: 19 kobiet (w wieku  od 18 do 89 lat) oraz 96 mężczyzn (w wieku od 22 do 86 lat). Dla porównania, w 2020 roku, z pomocy schroniska skorzystało łącznie 118 osób. W ubiegłym roku z prowadzonego przez nas Schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży –skorzystały 74 osoby (w wieku od 18 do 80 lat).

Do naszych schronisk przybywa coraz więcej osób starszych i niepełnosprawnych. W Chełmży prowadzimy usługi opiekuńcze, które pozwalają na wsparcie osób w gorszym stanie zdrowia lub po hospitalizacji.

Te same potrzeby widzimy w Brodnicy dlatego w tym roku, planujemy drobne modernizacje w schronisku przy ulicy Gajdy:

  • budynek schroniska zostanie wyposażony w platformę krzesełkową, umożliwiającą osobom z problemami z poruszaniem do korzystania z pomieszczeń na piętrze;
  • 7 pokoi na piętrze zostanie zaadaptowanych na potrzeby osób wymagających usług opiekuńczych oraz wyposażone w nowe meble i sprzęt;
  • dzięki temu budynek schroniska będzie mógł świadczyć wsparcie dla nowej grupy podopiecznych.

Wszystkie te adaptacje i zakupy będą możliwe dzięki środkom, które uzyskaliśmy w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Zadanie, które realizujemy zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Edycja 2022, w ramach Modułu III: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Całkowita wartość zadania wynosi 191 946,26 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa to 169 400,00 zł. Celem zadania jest podniesienie standardu wsparcia Schroniska dla osób bezdomnych w Brodnicy, działającego przy Brodnickim Centrum Caritas, aby umożliwić w nim realizację usług opiekuńczych. Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2022 r.

 

___________________________________________________

Informacja zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)