Na mocy aktu erygującego, z woli Biskupa Toruńskiego Andrzeja Wojciecha Suskiego, patronem Brodnickiego Ośrodka Caritas Diecezji Toruńskiej został Biskup Jan Chrapek, były sufragan Diecezji Toruńskiej.

Biskup Jan Chrapek był człowiekiem aktywnie uczestniczącym w wielu dziedzinach kościelnej działalności. Jego dewizą biskupią były słowa „Quis ut Deus” („Któż, jak nie Bóg”). Posiadał tytuł doktora teologii, był członkiem Komisji ds. Mediów Konferencji Episkopatów Europejskich, w której zajmował się działalnością mediów kościelnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Był również członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.   Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zatem zajmował się dziedziną od niedawna obecną w życiu Kościoła. Jego celem było, by media ukazywały również dobre strony ludzkiego życia, kreując przy tym pozytywny obraz rzeczywistości. Po śmierci Biskupa udało się zrealizować jego marzenie dotyczące nagrody dziennikarskiej za propagowanie w środkach masowego przekazu pozytywnego obrazu świata. Jest ona przyznawana pod nazwą: Nagroda dziennikarska im. Biskupa Jana Chrapka „Ślad”, w nawiązaniu do dewizy, którą Biskup kierował się w swojej działalności społecznej: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię”. Od 2002 r. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Uniwersytetami Warszawskim i Jagiellońskim organizuje dla maturzystów Konkurs Akademicki o indeks i stypendium im. Biskupa Jana Chrapka, w którym można zdobyć indeksy na studia dziennikarskie. Dzięki inicjatywie Biskupa Chrapka, który wówczas był biskupem pomocniczym Diecezji Toruńskiej, w 1999r. podczas VI pielgrzymki papieskiej, Jan Paweł II przewidział w swojej trasie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biskup Jan czynił starania by na toruńskim uniwersytecie został utworzony kierunek dziennikarski. Szczególny akcent kładł na duszpasterstwo młodzieży, doskonale ją rozumiał i dobrze się czuł wśród ludzi młodych.

ŻYCIORYS

Ks. Biskup Jan Chrapek urodził się 18 lipca 1948r. w Józefinie. W 1969 r. złożył śluby zakonne w zgromadzeniu michalitów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. w Miejscu Piastowym z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Od połowy lat osiemdziesiątych do czasu nominacji biskupiej był przełożonym generalnym tego zgromadzenia. Sakrę biskupią przyjął 5 czerwca 1992 r. w Drohiczynie z rąk abp. Józefa Kowalczyka. Początkowo był biskupem pomocniczym Diecezji Drohiczyńskiej, w 1994 r. objął podobne stanowisko w Diecezji Toruńskiej, a w 1999 r. został biskupem radomskim.
Od 1981 do 1983 r. był rektorem Papieskiego Sanktuarium ss. M. ad Rupes w Castel Sant’Elia koło Rzymu. W latach 1984-86 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. Od 1986 do 1992 r. był przełożonym generalnym Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Pełnił również obowiązki przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.
25 marca 1992 r. Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Cataquas
i pomocniczym Diecezji Drohiczyńskiej. Sakrę biskupią przyjął z rąk nuncjusza apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka 5 czerwca 1992 r. w Drohiczynie.
20 czerwca 1994 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Diecezji Toruńskiej. Nominację bp. Chrapka na ordynariusza radomskiego ogłoszono 28 czerwca 1999 r. Ingres do katedry odbył się 21 sierpnia tegoż roku.
Liczne plany i dzieła realizowane przez Biskupa Jana Chrapka przerwała nagła śmierć. Biskup zginął w wypadku samochodowym 18 października 2001r.