Brodnickie Centrum Caritas w tym roku, na terenie Brodnicy oraz Chełmży prowadzi regularne dyżury streetworkerów – osób pracujący wśród osób, które pozostają poza schroniskami. Dyżury mają na celu objęcie wsparciem osoby w kryzysie bezdomności przebywających w przestrzeni publicznej – pustostanach, altankach ogrodowych, koczowiskach.

Ponadto Centrum prowadzi są działania aktywizacyjne dla podopiecznych schronisk takie jak spotkania z doradcą zawodowym, radcą prawnym, psychologiem, terapeutą uzależnień, fizjoterapeutą, a nawet kursy wzmacniające kompetencje uczestników (m.in. pierwsza pomoc, opieka nad osobą niepełnosprawną). Działania te są skierowane do 30 podopiecznych przebywających w naszych schroniskach oraz do osób bezdomnych przebywających poza placówkami.

Dziś do schroniska w Brodnicy trafiła kolejna osoba, która przebywała do tej pory w przestrzeni miejskiej. W tym roku dyżury w ramach projektu (w Brodnicy już 3 rok z rzędu) będziemy prowadzić do końca grudnia. Osoby, którym udzielamy pomocy otrzymują także wsparcie w postaci posiłku, ubrań oraz środków czystości.

Projekt jest finansowany w ramach konkursu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działania: 1, 4, 5