Project Description

Brodnickie Centrum Caritas kontynuuje realizację działań, które mają być pomocą dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie jest przeznaczone bezpośrednio dla podopiecznych – osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym z powiatu brodnickiego.

W Brodnickim Centrum Caritas, będą realizowane:

zajęcia weekendowe – 48-godzinny pobyt dla osoby z niepełnosprawnościami w Brodnicy, z opieką, całodziennym wyżywieniem, wsparciem specjalistów.

Zajęcia przeznaczone są tylko dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Wsparcie jest bezpłatne, dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Brodnicki.

Dzięki proponowanym zajęciom osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, będą dysponowały dodatkowym czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Wszelkie informacje na temat szczegółów wsparcia, możliwości zgłaszania udziału i terminów, można uzyskać bezpośrednio w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz pod numerem telefonu: 698 394 706 lub w Brodnickim Centrum Caritas.

Dodatkowo:

 – OSOBY Z POWIATU BRODNICKIEGO MOGĄ ZGŁOSIĆ SWOICH BLISKICH POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (wzór jest dostępny: TUTAJ) I DOSTARCZENIE GO DO Brodnickiego Centrum Caritas

 – OSOBY ZAMIESZKUJĄCE BRODNICĘ MOGĄ ZGŁOSIĆ SWOICH BLISKICH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY – tel. 56 498 49 33 lub 56 498 27 42