Podajemy terminy wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu PO PŻ Podprogram 2020 w
kwietniu 2021:

13.04.2021 godz.8-13
GOPS Bobrowo +działania towarzyszące 13 osób
GOPS Brzozie

14.04.2021 godz.8-13
GOPS Zbiczno
GOPS Bartniczka

15.04.2021 godz.8-13
GOPS Górzno
GOPS Brodnica + działania towarzyszące

16.04.2021 godz.8-13
GOPS Świedziebnia + działania towarzyszące

19.04.2021 godz.8-14
GOPS Kurzętnik +działania towarzyszące

20.04.2021 godz.8-13
MOPS Brodnica A-K + działania towarzyszące

21.04.2021 godz.8-13
MOPS Brodnica L-Ż +działania towarzyszące

Działania towarzyszące odbędą się dla poszczególnych Gmin w czasie wydawania paczek żywnościowych

Prosimy o zabranie ze sobą odpowiedniej ilości toreb do spakowania asortymentu, gdyż Brodnickie Centrum Caritas nie zapewnia ze swojej strony żadnych opakowań oraz stosowania się do ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID 19 (założenie maseczek, rękawiczek, zachowanie odstępów).