Zapraszamy do składania ofert na „wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmży”. Od dzisiaj do 04 marca 2021 roku prowadzimy nabór ofert od zainteresowanych wykonawców.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży, prowadzonym przez Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka. Do prac tych należą m.in. (a) remont pomieszczeń wewnątrz budynku, (b) wykonanie schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami na zewnątrz budynku, (c) wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku, (d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, (e) prace wykończeniowe, (f) inne prace wymienione w kosztorysie (Załącznik nr 3 do postępowania) i w projekcie budowlanym.

 

Termin złożenia ofert upływa 04 marca 2021 roku (czwartek).

Szczegółowe informacje wraz z możliwością złożenia oferty zostały zamieszczone w „Bazie konkurencyjności” pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32587

Data informacji: 16 lutego 2021