W związku z przygotowaniami Brodnickiego Centrum Caritas do realizacji projektu pt. „Kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych osób bezdomnych w schronisku w Chełmży” w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” (projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć: „Zajęcia z fizjoterapeutą – polepszenie kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych” dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży. Od dzisiaj (08 kwietnia 2021 roku) prowadzimy nabór ofert od zainteresowanych wykonawców.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych – pomoc 30 osobom niepełnosprawnym w poprawie kondycji fizycznej, wzmocnieniu ich mobilności i samodzielności w funkcjonowaniu. Zintensyfikowane zajęcia z fizjoterapeutą mają pomóc bezdomnym osobom niepełnosprawnym w usprawnieniu ich poruszania się i jak największym usamodzielnieniu (zarówno proste czynności, jak również poruszanie się) w zależności od potrzeb danego uczestnika.

 

·         Zajęcia będą prowadzone w schronisku (ul. Polna 20, 87-140 Chełmża) w formie zajęć indywidualnych. Zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych oraz w weekendy (po wcześniejszym ustaleniu terminów spotkań z kadrą schroniska).

·         Dla każdego z podopiecznych (15 podopiecznych w każdej turze) przeznaczonych jest średnio 8 sesji w miesiącu (1 sesja = 1 h) w trakcie 6 miesięcy.

·         Projekt będzie prowadzony w dwóch turach: kwiecień 2021-wrzesień 2021 oraz październik 2021 – marzec 2022. W każdej turze weźmie udział 15 podopiecznych (uczestników).

·         Zajęcia będą polegały na: ocenie ogólnego stanu podopiecznego – mobilności, samodzielności, ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej oraz na efektywnym przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności uczestnika. Ćwiczenia i treningi ruchowe mają pomóc osobie niepełnosprawnej w poprawie kondycji fizycznej, wzmocnieniu jej mobilności i samodzielności w funkcjonowaniu. Fizjoterapeuta będzie zatrudniony w ramach umowy zlecenia w wymiarze 124 godzin w miesiącu (120 godziny wsparcia = 8 h/uczestnik x 15 uczestników + 4 h /miesiąc na uzupełnienie dokumentacji). Fizjoterapeuta będzie prowadził dokumentację, m.in. dziennik spotkań, monitoring postępów uczestnika.

·         Minimalne kwalifikacje:  osoba z kwalifikacjami fizjoterapeuty (ukończone studia, kwalifikacje potwierdzone dokumentem), z minimum rocznym doświadczeniem w zawodzie.

·         Kryterium wyboru – cena – 100%

 

Okres realizacji usługi dotyczy okresu od kwietnia 2021 do końca marca 2022 roku

Prosimy o składanie ofert/wycen tyt. kosztu brutto świadczenia dla 1 godziny prowadzenia zajęć zgodnie z danymi opisanymi powyżej. Prosimy o przesyłanie ww. ofert do 16 kwietnia 2021 roku mailem na adres: caritas.brodnica14@wp.pl lub korespondencyjnie lub osobiście do Brodnickiego Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy (87-300).

Informacji na temat rozeznania rynku udziela pan Michał Pezler – tel.: 512 901 001

WZÓR OFERTY

WZÓR OFERTY – plik edytowalny