W Chełmży kontynuujemy prace remontowo-modernizacyjne w naszych schronisku dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi. Ponieważ budynek musi funkcjonować, prace prowadzone są w sposób etapowy. Na początek pomieszczenia na parterze. Modernizujemy magazyny i zamieniamy je na salę wspólną (sala rekreacyjno-rehabilitacyjna) oraz nową i przestronną stołówkę. Zaraz obok powstanie zupełnie nowy aneks kuchenny oraz pokój do pracy indywidualnej. Ale zanim będzie pięknie, trzeba uzbroić się w dużo cierpliwości.

Prace remontowo-modernizacyjne prowadzone są w ramach projektu: „Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży” (RPKP.06.01.02-04-0008/20), współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.