W październiku 2022 roku zakończyliśmy kolejną edycję programu PO PŻ 2021

Wydaliśmy 10222 paczek dla 1160 rodzin to aż 247372,40 kg.

Zrealizowaliśmy także działania towarzyszące warsztaty zdrowego odżywiania oraz warsztaty kulinarne.

Brały w nich udział 724 osoby.

Wydaliśmy  również paczki żywnościowe w ramach programu PO PŻ cudzoziemcy,którzy przekroczyli

granice Rzeczpospolitej Polskiej , w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.