Wspólne spotkania, wzajemne wsparcie, akcje wolontariackie, nowe umiejętności, praca w zespole i praca nad sobą. Bo Bursa – to dobre miejsce!

Od kwietnia realizowaliśmy dzięki Starostwu Powiatowemu w Brodnicy i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, zajęcia przeznaczone dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 95 godzin zajęć socjoterapeutycznych oraz 95 godzin oraz zajęć profilaktyczno-wychowawczych. W trakcie zajęć młodzież wzięła udział w akcjach wolontariackich (wsparcie schroniska dla zwierząt Reksio w Brodnicy oraz animacja zajęć dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy), zawodach integracyjno-sportowych, wspólnych projekcjach filmowych i wyjściach.

Ta dzisiejsza młodzież… – my wiem, że jest fantastyczna! Dziękujemy Wam za ten dobrze spędzony czas.