Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka zwraca się z prośba o wycenienie kosztu  usługi dla realizacji transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z miejsca ich zamieszkania na zajęcia w ŚDS i do miejsca ich zamieszkania po zajęciach w ŚDS – grupa ok 25 osób, w okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 w dni robocze

 

  1. Dowóz na zajęcia: dowóz uczestników musi gwarantować ich przyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) przed godziną 8:00, nie wcześniej niż na godz. 07:30.
  2. Transport po zajęciach: transport uczestników do miejsca ich zamieszkania, tj. po zajęciach musi gwarantować wyjazd ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) po godzinie 14:00, nie później niż o godz. 14:30.
  3. Uczestnicy ŚDS to mieszkańcy powiatu brodnickiego, osoby z niepełnosprawnościami – grupa do 25 osób.
  4. Zamawiający przewiduje, że dowóz uczestników ŚDS następował będzie w ramach dwóch tras (w obrębie powiatu brodnickiego), z których:

– jedna trasa obejmuje miejscowości Brodnica-Jabłonowo Pomorskie-Kruszyny-Brudzawy-Buczek-Kawki-Małki-Brodnica;

– druga trasa obejmuje miejscowości Brodnica-Osiek-Michałki-Okalewko-Świedziebnia-Ostrów-Zaborowo-Bartniczka-Świerczynki-Brodnica.

  1. Trasy wskazane powyżej mogą ulec niewielkim zmianom w trakcie realizacji zadania, np. w związku z rezygnacją uczestnika z udziału w zajęciach ŚDS.
  2. Miejscem docelowym w przypadku dowozu na zajęcia oraz miejscem początkowym odwiezienia po zajęciach jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Brodnicy, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica.
  3. Prosimy o przesłanie propozycji wyceny na ww. usługę w przeliczeniu: … zł / km. brutto, do dnia 30.12.2021 r. do godz. 15:00. Wycenę prosimy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl (skan oferty) FORMULARZ OFERTY
  4. Ewentualnych informacji i wyjaśnień w sprawie zapytania udziela p. Michał Pezler – pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl.