Project Description

„Zbędny luksus dla osób bezdomnych?”

 

Nowe lodówki, pralki, zmywarki, pościel, odmalowanie pomieszczeń, a nawet platforma windowa. Po raz kolejny udało nam się pozyskać środki przeznaczone na rozwój infrastruktury przeznaczonej dla osób w kryzysie bezdomności. Niektórzy powiedzą, że to „luksusy dla bezdomnych” ale dla nas jest to istotne zwiększenie możliwości pomocy.

W najbliższych miesiącach w obu budynkach (Brodnickie Centrum prowadzi zwykłe schronisko dla osób bezdomnych w Brodnicy i schronisko z usługami opiekuńczymi w Chełmży) przeprowadzimy prace remontowe (w tym m.in. malowanie, drobne naprawy instalacji), zakupimy nowe wyposażenie, w tym: pralki, wyposażenie kuchenne, sprzęt ułatwiający rehabilitację a także wyposażymy schronisko w Chełmży w podnośnik windowy.

Dzięki temu będziemy mogli nie tylko zapewnić lepsze warunki przebywania i wsparcia dla podopiecznych, ale także polepszyć możliwości schroniska w Chełmży.

Od lat zwracamy uwagę, że problemy osób w kryzysie bezdomności się zmieniają. W naszych schroniskach przybywa osób w podeszłym wieku ale także w złym stanie zdrowia. Zwiększa się liczba osób, które ze względu na wiek lub kondycję nie będą już w stanie podjąć żadnej aktywizacji zawodowej a schronisko stanie się miejscem docelowym – choć tak nie powinno być nie tylko ze względu na ustawy i zarządzenia. W ubiegłym roku, ze wsparcia schroniska w Chełmży skorzystało 87 osób, a w Brodnicy 146 (wśród nich było 20 kobiet).

Modernizacja, remonty i zakup wyposażenia w schroniskach dla osób bezdomnych w Brodnicy i Chełmży są realizowane przez Brodnickie Centrum Caritas (w imieniu Caritas Diecezji Toruńskiej) w ramach dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Moduł III: Infrastruktura. Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Edycja 2020, a także dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.