Project Description

#Bursa – dobre miejsce – zapewniamy lepsze warunki dla młodzieży

Nasz projekt odpowiada na zdiagnozowany przez nas problem – obniżoną aktywność społeczną młodzieży i brak motywacji do rozwoju swoich możliwości i umiejętności, spowodowane m.in. długotrwałym okresem nauki zdalnej i izolacją. Projekt jest przeznaczony jest dla 30-osobowej grupy młodzieży – w przedziale wiekowym 16-19 lat, mieszkającej w Bursie Szkolnej, pochodzącej ze środowisk wiejskich i małych miasteczek, zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu utrudnionego dostępu do edukacji oraz niskim poziomem skomunikowania miejscowości.

Ofertą zostanie objętych min. 30 osób – podopiecznych bursy, którzy będą w niej przebywać w okresie kwiecień-listopad 2022 (z przerwą wakacyjną), a więc w ramach lat szkolnych 2021/2022 oraz 2022/2023.

Dla uczestników projektu przeprowadzimy 95 h zajęć socjoterapeutycznych i 95 h zajęć profilaktyczno-wychowawczych, które będą prowadzone w formie pogadanek, warsztatów, spotkań w podgrupach, wspólnych wyjść, dyskusji, oraz w formie zajęć indywidualnych.

Projekt będzie realizowany w okresie 01 kwietnia do 30 listopada 2022 r. Termin realizacji będzie przypadał na drugą połowę roku szkolnego – okres przed wakacjami oraz początek nowego roku szkolnego, a więc okresowi, kiedy zwrócić trzeba szczególna uwagę na zachowania młodzieży w kontekście wakacji oraz kiedy w bursie szkolnej pojawiają się nowe osoby – uczestnicy projektu, a natężenie problemów wychowawczych jest największe.

Zadanie: „Powierzenie prowadzenia na terenie Powiatu Brodnickiego zajęć socjoterapeutycznych w wymiarze 95 godzin oraz zajęć profilaktyczno-wychowawczych w wymiarze 95 godzin dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej na czas nauki w placówkach poza miejscem zamieszkania” jest dofinansowane przez Zarząd Powiatu Brodnickiego.