Project Description

W naszym schronisku w Brodnicy rozpoczęliśmy pilotażowe dyżury w ramach streetworkingu. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób przebywających poza placówkami wsparcia i pomóc im w zmianie swojej sytuacji. Dodatkowo realizujemy regularne dyżury psychologa oraz terapeuty uzależnień.

Realizacja zadnia skierowana jest do min. 30 osób w kryzysie bezdomności objętych wsparciem schroniska dla osób bezdomnych w Brodnicy (osoby kierowane przez ośrodki pomocy społecznej z powiatów sąsiadujących z powiatem brodnickim i nie tylko) oraz do grupy osób w kryzysie bezdomności, które nie korzystają ze wsparcia placówek – przebywają w przestrzeni publicznej, zajmują pustostany itp. W roku 2020 ze względu na stan epidemii i obostrzenia nie było możliwe prowadzenie szerokiego wsparcia aktywizacyjnego dla dużej grupy podopiecznych. Dodatkowo ze względu na wytyczne nie prowadzono żadnego regularnego wsparcia dla osób poza placówkami. Z jednej strony schroniska nie są obowiązane do zajmowania się wszystkimi osobami na terenach gmin, z drugiej – po prostu nie mają środków i czasu aby objąć wsparciem wszystkie osoby pojawiające się na terenie danej miejscowości. W Brodnicy, szacuje się liczbę osób w kryzysie bezdomności pozostających w przestrzeni publicznej (również tych, którzy zamieszkują w pustostanach, altankach i koczowiskach) na ok. 20 osób w 2020 r. Dla tych osób istnieje szczególna potrzeba dotarcia z pomocą (wsparcie w postaci żywności, środków higienicznych) oraz zwrócenie na nie uwagi w trakcie okresu epidemii. Osoby, które mogłyby, a nie chcą skorzystać ze wsparcia placówek pomocowych, są dziś szczególnie zagrożone brakiem pomocy, wsparcia oraz skutkami epidemii. Dla osób pozostających w placówkach wsparcia potrzebna jest z kolei pomoc nastawiona na ich ponowną aktywizację i pomoc w powrocie do wychodzenia ze stanu bezdomności.

Jest to projekt pilotażowy, który potrwa od września do grudnia 2021 r.