Project Description

Brodnickie Centrum Caritas, po raz drugi w tym roku pozyskało środki na działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności w ramach rządowego programu „Pokonać bezdomność. Edycja 2022”.

Jeszcze w tym roku, Brodnickie Centrum Caritas planuje przeprowadzić dyżury streetworkerskie nie tylko w Brodnicy ale również w Chełmży. To kontynuacja działań, które prowadzono w Brodnicy w ubiegłym roku. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, schroniska nie tylko nie są zobowiązane do zajmowania się osobami znajdującymi się poza wsparciem placówkowym ale także brakuje im środków i czasu aby objąć wsparciem wszystkie osoby pojawiające się na terenie danej miejscowości.

Szacujemy, że w Brodnicy na stałe pozostaje w przestrzeni publicznej ok 20 osób w kryzysie bezdomności. Przebywają one w pustostanach, altankach i koczowiskach. Z przeprowadzonego przez Centrum rozeznania w Chełmży, wynika, że w dwóch miejscach gromadzenia się osób w kryzysie, pozostaje poza placówkami ok 10 osób. Dla tych osób istnieje szczególna potrzeba dotarcia z pomocą (np. wsparcie w postaci żywności, środków higienicznych) oraz zwrócenie na nie uwagi w okresie jesienno-zimowym.

Osoby, które mogłyby, a nie chcą skorzystać ze wsparcia placówek pomocowych, są szczególnie zagrożone chorobami, wychłodzeniem i powikłaniami. Dla osób pozostających w placówkach wsparcia potrzebna jest z kolei pomoc nastawiona na ich ponowną aktywizację i pomoc w powrocie do wychodzenia ze stanu bezdomności. W październiku br. z obu schronisk prowadzonych przez Brodnickie Centrum Caritas korzysta ponad 100 podopiecznych, w tym najwyższa do tej pory liczba kobiet…

Projekt w ramach programu „Pokonać bezdomność”, będzie realizowany w Brodnicy od października do grudnia 2022 roku i obejmie on nie tylko streetworking ale także wsparcie psychologiczne oraz terapię uzależnień dla podopiecznych schronisk. W zaplanowanych formach wsparcia weźmie udział min. 40 osób w kryzysie bezdomności (przebywających w schroniskach) oraz min. 12 osób przebywających poza placówkami, które będą mogły skorzystać z szerokiej oferty wsparcia. Działania będą realizowane w Brodnicy i Chełmży.

Zadanie, które realizujemy zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Edycja 2022, w ramach Modułu II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH. Całkowita wartość projektu wynosi 58 670,00 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa to 52 000,00 zł.

Dodatkowo w schronisku dla osób bezdomnych w Brodnicy, trwają prace modernizacyjne związane z przygotowaniem budynku do prowadzenia usług opiekuńczych. W ramach prac, 7 pokoi w schronisku zostanie odremontowanych i wyposażonych w nowe meble. Budynek zostanie również wyposażony w platformę umożliwiającą wjazd na piętro osobom, które mają trudności w poruszaniu się. Remonty i zakup wyposażenia są finansowane także w ramach Programu „Pokonać bezdomność”, Modułu III: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Całkowita wartość zadania wynosi 191 946,26 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa to 169 400,00 zł.

Łącznie na dodatkowe działania w Brodnicy i Chełmży związane ze wsparciem osób w kryzysie bezdomności, w 2022 r Brodnickie Centrum Caritas pozyskało ponad 330 000  zł w ramach konkursów rządowych i samorządowych.

___________________________________________________

Informacja zgodna z obowiązkiem informacyjnym wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)