Project Description

Rozszerzamy ofertę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w 2023. samodzielni – głównym celem projektu jest rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania min. 14 osób z niepełnosprawnościami z zaburzeniami psychicznymi z powiatu brodnickiego, w okresie od maja do grudnia 2023, poprzez realizację nowych i wyspecjalizowanych form wsparcia.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), Caritas Diecezji Toruńskiej informuje, iż w okresie maja do grudnia r. realizuje zadanie pt. „samodzielni” realizowane w ramach programu: „Od zależności ku samodzielności ” – edycja 2023. Moduł III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

Całkowita wartość zadania wynosi 101 608,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 81.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony cykl zajęć, które mają umożliwić osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu brodnickiego zdobycie nowych kompetencji niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

W ramach zadania planowany jest cykl weekendowych pobytów poza miejscem zamieszkania, podczas których  osoby z niepełnosprawnościami (ze umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) z powiatu brodnickiego będą mogły rozwinąć swoją samodzielność oraz nauczyć się zupełnie nowych rzeczy o sobie i swoich możliwościach.