Project Description

Warsztaty Rozwoju Umiejętności Młodzieży – czyli ciekawe spotkania na ważne tematy

W ramach projektu odbędą się 2 tury weekendowych warsztatów rozwojowych. W trakcie 2 dni, młodzież odbędzie serię spotkań prowadzonych metodą warsztatów, które mają pomóc m.in.: w rozwinięciu zainteresowań, przełamaniu bierności, umożliwieniu zastanowienia się nad własnym rozwojem i ścieżką zawodową oraz realizacji działań społecznych.

W każdej turze warsztatów weźmie udział po 25 osób. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w 6 spotkaniach tematycznych, prowadzonych przez specjalistów i praktyków – m.in.: doradcę zawodowego, psychologa, przedsiębiorcę, animatora kultury. Każda grupa uczestników, zaplanuje i przeprowadzi akcję społeczną, która będzie rozwinięciem zajęć. Uczestnicy weekendowych warsztatów zostaną objęci 24 godzinną opieką wychowawcy, oraz skorzystają z całodziennego wyżywienia.

Realizacja zadania ma poprawić integrację młodzieży, wzmocnić jej aktywność społeczną, rozwinąć zainteresowania. Zadanie będzie realizowane w okresie od kwietnia do grudnia 2022 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego