Project Description

Oferta to druga edycja bardzo potrzebnego działania, jakim jest ciągłe poszerzanie wiedzy i kompetencji opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wniosek to odpowiedź na problemy, z którymi na co dzień spotykają się osoby wspierające aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami z kilku jednostek, prowadzonych m.in. przez Wnioskodawcę – Caritas Diecezji Toruńskiej. W ostatnich dwóch latach terapeuci i opiekunowie – kadra Wnioskodawcy – zwraca uwagę na coraz szersze spektrum wyzwań z jakimi spotykają się podczas pracy ze swoimi Uczestnikami i Podopiecznymi. Zarówno terapeuci Środowiskowych Domów Samopomocy (zajmujący się osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami z zaburzeniami psychicznymi) jak i opiekunowie w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (opieka i wsparcie m.in. nad niepełnosprawnymi osobami w kryzysie bezdomności), dostrzegają potrzebę zwiększenia swoich kompetencji i umiejętności w ściśle określonych zakresach, które powinny być dostosowane do specyfiki grupy, na rzecz której codziennie pracują – wsparcia m.in. w zakresie zaawansowanej pomocy przedmedycznej, treningu umiejętności społecznych, rozumienia potrzeb i problemów związanych z seksualnością oraz uzależnieniami osób z niepełnosprawnościami. W ramach oferty zostanie zrealizowany cykl szkoleń i warsztatów (łącznie 6 modułów), które pomogą w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. W zadaniu weźmie udział min. 20 osób (opiekunów, terapeutów z min. 3 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego).

Celem zadania jest podniesienie umiejętności i kompetencji pracy z osobami z niepełnosprawnościami w grupie min. 20 osób (opiekunów i terapeutów) z powiatów min.: brodnickiego, wąbrzeskiego i golubsko-dobrzyńskiego, poprzez realizację specjalistycznych szkoleń w okresie maj-grudzień 2024. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników zadania posłuży w przyszłości efektywniejszej pracy z osobami niepełnosprawnymi przy zwiększaniu ich aktywności życiowej oraz integracji ze społecznościami lokalnymi.

Projekt zakłada specjalistyczne wsparcie grupy min. 20 specjalistek i specjalistów – opiekunów i terapeutów osób z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień pracują i wspierają podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy w Brodnicy i Bliźnie oraz niepełnosprawne osoby w kryzysie bezdomności w schroniskach z usługami opiekuńczymi w Brodnicy i w Chełmży. Jest to zespół 4 placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Toruńskiej, który na co dzień zajmuje się łącznie ok 100 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. To grupa ludzi z kilku, a w niektórych przypadkach kilkunastoletnim doświadczeniem pracy z osobami wykluczonymi społecznie, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zadania – to profesjonaliści i pasjonaci w swojej pracy, którzy nie tylko bardzo dobrze wywiązują się ze swoich codziennych zadań czyli pracy z osobami z niepełnosprawnościami ale także chcą się rozwijać i wskazują kierunki, które mogą być w tym pomocne.

W ramach zadania zostanie przeprowadzony cykl szkoleń i warsztatów, w którym weźmie udział min. 20 osób – opiekunowie i terapeuci, którzy zdobędą nową wiedzę i praktyczne umiejętności w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Ze uwagi na trudność w jednoczesnym zgromadzeniu kadry 4 placówek, oferta zakłada intensywną prace w ramach 8-godzinnych (8 godzin szkoleniowych) dni szkoleniowo warsztatowych, prowadzonych przez specjalistów-praktyków. Warsztaty i szkolenia będą bezpośrednio związane z problemami grupy docelowej i będą dotyczyły: a] Treningu Umiejętności Społecznych (16 h szkoleniowych); b] Seksualności osób z niepełnosprawnościami – wspierania, rozpoznawania problemów, w tym także przemocy seksualnej względem uczestników (8 h szkoleniowych); c] terapii zdrowia psychicznego z treningiem regulacji emocji (8 h szkoleniowych); d] wsparcia opiekunów i terapeutów w prowadzeniu specjalistycznych zajęć i terapii (szkolenie z fusingu, choreoterapii, warsztaty stolarskie) – łącznie ponad 33 godzin szkoleń kierunkowych.

 

W ramach realizacji zadania odbędzie się:

– 32 godziny warsztatów i umiejętności min. 20 opiekunów i terapeutów osób z niepełnosprawnościami;

– 33 godziny przeprowadzonych specjalistycznych warsztatów i szkoleń praktycznych, podnoszących wiedzę i umiejętności praktycznego prowadzenia terapii i wsparcia min. 8 opiekunów i terapeutów osób z niepełnosprawnościami.

 

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego