We wtorek, 13 grudnia, gościliśmy w Centrum przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy na co dzień, zajmują się osobami bezdomnymi. Swoje doświadczenia we wsparciu osób bezdomnych przedstawił Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie. Był czas na przedstawienie naszych doświadczeń w aktywizowaniu i pomocy osobom bezdomnym. Temat bezdomności jest szczególnie trudny w kontekście zmieniających się przepisów i okresu zimowego. Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Dziękujemy za wizytę i dyskusję!