Prezentujemy wyniki postępowania ofertowego dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmży W ramach procesu wyłoniona została firma :

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe BUD-DOM Bydgoszcz

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania zostały zamieszczone w „Bazie konkurencyjności” pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32587

 

Data informacji: 30 marca 2021 roku