Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla 50 uczestników z Brodnicy oraz powiatu brodnickiego.

  • Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia, w którym zespół wykwalifikowanych terapeutów wspiera osoby z niepełnosprawnością w drodze ku przywracaniu i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia, uczenia się, pracy a także wspólnej zabawy.
  • Celem ŚDS jest maksymalne usamodzielnienie uczestników zajęć poprzez poszerzenie i doskonalenie możliwości psychofizycznych i kompetencji społecznych.
  • ŚDS stwarza możliwości udziału uczestnikom w dodatkowych projektach, np. zajęcia weekendowe (48-godzinne) w ramach projektu „Opieka wytchnieniowa” (dla osób z niepełnosprawnościami, z opieką, całodziennym wyżywieniem i wsparciem specjalistów).
  • ŚDS to także możliwości wspólnych wyjazdów, imprez integracyjnych (np. Święto Pieczonego Ziemniaka), a także dużych wydarzeń kulturalnych, takich jak Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych.
  • To przyjazne miejsce, które zapewnia wsparcie dla swoich Uczestników oraz ich Bliskich.

 

Aby osoba z niepełnosprawnościami mogła uczęszczać do Środowiskowego Domu Samopomocy, należy złożyć podanie oraz skontaktować z kierownikiem Domu: Kierownik – Mateusz Szafrański – 698 394 706

Podanie o przyjęcie do ŚDS
Regulamin ŚDS
Więcej informacji